Obec Zlatá Baňa 

24. 07. 2016 |
Meniny má Vladimír
Úvod

Pozvánka na 25. zasadanie OZ

Pozvánka

VZN schválené

VZN o odpadoch

Zverejnené 7.7.2016

VZN o organizácii miestneho referenda

Zverejnené 8.7.2016

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra dňa 1.7.2016

Vyhlásenie

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015

Stanovisko

Zverejnené: 31.5.2016

Oznámenie - vzdanie sa mandátu starostu obce

Oznámenie

Rozpočet 2016 a výhľadový na roky 2017-2018

Rozpočet

Schválený 29.3.2016, uznesením č. 86/2016

Návrh rozpočtu 2016-2018 - úprava

Úprava rozpočtu - návrh

Zverejnené 3.2.2016

Vývoz separovaného odpadu v obci 2016

Vývozné dni podľa vývozného kalendára na r. 2016

Register Firiem