Obec Zlatá Baňa 

27. 11. 2014 |
Meniny má Milan
Úvod

Mikuláš 2014

Mikuláš 2014 - pozvánka

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Zlatá Baňa 2014

Výsledková listina

32. zasadanie OZ

Pozvánka

vyvesené na obecnej nástenke dňa 22.11.2014

VO zákazky s nízkou hodnotou

Celý článok

16.ročník súťaže v Ryžovaní zlata 2015

 

plagát 2015

Vývoz separovaného odpadu v obci

Vývozné dni podľa vývozného kalendára na r. 2014

Pozor !!! Podanie priznania k miestnym daniam sa mení – spoločné tlačivá

Čas je len do konca januára 2014

V roku 2013 v rámci novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinnej od 1. januára 2013 došlo k zmene.

Celý článok

Register Firiem