Obec Zlatá Baňa 

30. 05. 2015 |
Meniny má Ferdinand
Úvod

Odstávka elektrického prúdu 18. jún 2015

Oznámenie

Retrojurmak MAS Šafrán - Kapušany

Retrojurmak

 

Voľba hlavného kontrolóra

Vyhlásenie

 

Pozvánka na 9. zasadanie OZ

Pozvánka

Oznámenie o strategickom dokumente "Generel dopravnej infaštruktúry Prešovského kraja"

Oznámenie

Oznámenie o zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov

Oznámenie

Mapa

Pozvánka na 8. zasadanie OZ

Záznam zo zasadania

Pozvánka

 

Výzva na predloženie projektových zámerov

Vyzývame podnikateľov a občanov obce Zlatá Baňa, aby do 29.4.2015 predložili na tunajší obecný úrad svoje zámery.

Formulár projektových zámerov prioritná os 1

Formulár projektových zámerov prioritná os 2.1

Formulár projektových zámerov prioritná os 2.2

Formulár projektových zámerov prioritná os 4.2

Formulár projektových zámerov prioritná os 4.3

 

Register Firiem