Obec Zlatá Baňa 

02. 10. 2014 |
Meniny má Levoslav
Úvod

Zoznam kandidátov KOMUNÁLNE VOĽBY Zlatá Baňa 2014

Kandidátne listiny (klikni pre zobrazenie)

Predaj 2-izbového bytu - Opiná

Celá ponuka

16.ročník súťaže v Ryžovaní zlata 2015

 

plagát 2015

Uznesenia týkajúce sa Komunálnych volieb v roku 2014

Uznesenie č.107/2014

Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo výkon funkcie starostu obce Zlatá Baňa pre nové volebné obdobie r. 2014 - 2018 v rozsahu : „1,0“ t.j. v plnom rozsahu

Uznesenie č. 102/2014

OZ v Zlatej Bani schvaľuje pre volebné obdobie 2014-2018 „5“ /päť/ poslancov OZ Zlatá Baňa.

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 2014

POČET OBYVATEĽOV

OBCE ZLATÁ BAŇA

k 20.8.2014: 433

Pracovné ponuky

Výrobný pracovník - Havlíčkov Brod

Operátor/Operátorka vo výrobe - Trnava

Vodič vysokozdvižného vozíka - Bratislava, Trnava, Lozorno

Operátor/Operátorka vo výrobe - Lozorno

Operátor/Operátorka vo výrobe - Pardubice

Firma PROFIREMONT potrebuje ľudí na roznos letákov.

Informovať sa môžete na t.č. 043/ 532 44 02 počas prac. dní v čase od 8.00 – 16.00 hod.

Vývoz separovaného odpadu v obci

Vývozné dni podľa vývozného kalendára na r. 2014

Pozor !!! Podanie priznania k miestnym daniam sa mení – spoločné tlačivá

Čas je len do konca januára 2014

V roku 2013 v rámci novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinnej od 1. januára 2013 došlo k zmene.

Celý článok

Register Firiem