Obec Zlatá Baňa 

28. 06. 2016 |
Meniny má Beáta
Úvod

Pozvánka na 24. zasadanie OZ

Pozvánka

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015

Stanovisko

Zverejnené: 31.5.2016

VZN o odpadoch

VZN - návrh

Predkladateľ: Goliaš Andrej

Zverejnené 31.5.2016

Pozvánka na 23. zasadanie OZ

Pozvánka

Oznámenie - vzdanie sa mandátu starostu obce

Oznámenie

VZN o organizácii miestneho regerenda

VZN - návrh

Predkladateľ: Uhlár Peter

Zverejnené 31.5.2016

Rozpočet 2016 a výhľadový na roky 2017-2018

Rozpočet

Schválený 29.3.2016, uznesením č. 86/2016

PHaSR Tuhriná

Dokument

Zverejnené: 4.4.2016

Návrh rozpočtu 2016-2018 - úprava

Úprava rozpočtu - návrh

Zverejnené 3.2.2016

Register Firiem