Obec Zlatá Baňa 

02. 04. 2015 |
Meniny má Zita
Úvod

Veľkonočný výstup na Čiernu horu

výstup čierna hora

Výzva na predloženie rozpočtu pre Klub mladých

Výzva

Dočasná komisia pre vypracovanie PHSR obce a ostatných strategických dokumentov

O z n a m

Na základe uznesenie č. 9/2015 Obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov, ktorí majú záujem o prácu a  členstvo v dočasnej komisii pre vypracovanie PHSR ( plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) obce a ostatných strategických dokumentov.

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u starostu obce.

Informačný seminár MAS Šafrán

"Záhrada v dedine, dedina v krajine - Krajina pre ľudí, ľudia pre krajinu."

Pozvánka

Prihláška na seminár

Program seminára

Pozor!!! Čas na podanie "Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, ..." je len do konca januára 2015

Zákon ustanovil správcovi dane (Zlatej Bani) - na podanie priznania miestnych daní, konkrétne daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje – spoločné daňové priznanie.

Celý článok

Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva - rok 2014/2015

Celý článok

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatá Baňa č. 1/2015

Celý článok

Rozpočet na roky 2015 - 2017

Celý článok

Mapa obce - GEOPORTAL

www.geosense.sk/geoportal/zlata-bana

VO zákazky s nízkou hodnotou

Celý článok

Register Firiem