Obec Zlatá Baňa 

17. 04. 2014 |
Meniny má Rudolf
Úvod

Uzávierka strelnice Apríl 2014

POSÁDKOVÉ VELITEĽSTVO PREŠOV

oznamuje

uzávierku priestoru posádkovej strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci APRÍL 2014

celý oznam

Kontrola a čistenie komínov

Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV, Svidník

p o n ú k a

kontrolu a čistenie komínov s atestom-potvrdením. Poplatok za 1 komín - 10 €, v prípade väčšieho počtu komínov je možná dohoda.

V prípade záujmu je potrebné nahlásiť rodinný dom na Obecnom úrade v Zlatej Bani a to v termíne do 7.2.2014.

Vývoz separovaného odpadu v obci

Vývozné dni podľa vývozného kalendára na r. 2014

Pozor !!! Podanie priznania k miestnym daniam sa mení – spoločné tlačivá

Čas je len do konca januára 2014

V roku 2013 v rámci novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinnej od 1. januára 2013 došlo k zmene.

Celý článok

Register Firiem