Obec Zlatá Baňa 

05. 07. 2015 |
Meniny má Sv.Cirila a sv.Metoda
Úvod

Opálové bane Dubník

Celý článok

Voľba hlavného kontrolóra

Vyhlásenie

 

Oznámenie o strategickom dokumente "Generel dopravnej infaštruktúry Prešovského kraja"

Oznámenie

Oznámenie o zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov

Oznámenie

Mapa

Výzva na predloženie projektových zámerov

Vyzývame podnikateľov a občanov obce Zlatá Baňa, aby do 29.4.2015 predložili na tunajší obecný úrad svoje zámery.

Formulár projektových zámerov prioritná os 1

Formulár projektových zámerov prioritná os 2.1

Formulár projektových zámerov prioritná os 2.2

Formulár projektových zámerov prioritná os 4.2

Formulár projektových zámerov prioritná os 4.3

 

Ochrana lesov pred požiarmi

2015-03 ochrana lesov letak

Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení

Oznámenie

Register Firiem