Obec Zlatá Baňa 

30. 07. 2014 |
Meniny má Libuša
Úvod

Pozvánka na zasadanie OZ

P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov

zvolávam 30. zasadanie OZ v Zlatej Bani, 

ktoré sa uskutoční dňa 30. júla 2014 /streda/

o 18.3o hod. v  zasadačke obecného úradu v Zlatej Bani.

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení.
  3. Funkčné vyžitie pozemkov KN č.835/1, č.710/1,č.837/2
  4. Schválenie úväzku starostu obce Zlatá Baňa na roky 2014-2018
  5. Oprava a vysprávky asfaltu miestnych komunikácií v obci.
  6. Plánované obecné akcie august a september
  7. Rôzne
  8. Záver
PhDr. Dušan Demčák
starosta obce Zlatá Baňa

15.ročník súťaže v Ryžovaní zlata 2.8.2014

plagát Ryžovanie zlata

Celý článok

Pracovné ponuky

Výrobný pracovník - Havlíčkov Brod

Operátor/Operátorka vo výrobe - Trnava

Vodič vysokozdvižného vozíka - Bratislava, Trnava, Lozorno

Operátor/Operátorka vo výrobe - Lozorno

Operátor/Operátorka vo výrobe - Pardubice

Firma PROFIREMONT potrebuje ľudí na roznos letákov.

Informovať sa môžete na t.č. 043/ 532 44 02 počas prac. dní v čase od 8.00 – 16.00 hod.

I. ročník Stretnutia rodákov obce Zlatá Baňa

Celý oznam

Uzávierka strelnice Júl 2014

POSÁDKOVÉ VELITEĽSTVO PREŠOV

oznamuje

uzávierku priestoru posádkovej strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci JÚL 2014

celý oznam

Prerušenie distribúcie elektriny - AUGUST 2014 !!!

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 6.8.2014 v čase od 6:40 h až do 18:00 h

bude prerušená dodávka elektrickej energie pre odberné miesto:

celá obec Zlatá Baňa a chatová oblasť Sigord

a dňa 12.8.2014 v čase od 8:30 h až do 17:30 h,

13.8.2014 v čase od 8:30 h až do 15:30 h

bude prerušená dodávka elektrickej energie pre odberné miesto:

časť obce Zlatá Baňa TS Pod Baňou Sigord - chatová oblasť úsek od č. 331 až po č. 323, od č. 321 až po č. 315

celý oznam

Vývoz separovaného odpadu v obci

Vývozné dni podľa vývozného kalendára na r. 2014

Pozor !!! Podanie priznania k miestnym daniam sa mení – spoločné tlačivá

Čas je len do konca januára 2014

V roku 2013 v rámci novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinnej od 1. januára 2013 došlo k zmene.

Celý článok

Register Firiem