Obec Zlatá Baňa 

29. 11. 2015 |
Meniny má Vratko
Úvod

Uzvretie strelnice November

Oznámenie

Parlamentné voľby 5.3.2016

Informácia pre voličov

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4

Časť 5

Časť 6

Opálové bane Dubník

Celý článok

Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva - rok 2014/2015

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Zápisnica z pokračujúceho 1. ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani:

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Zápisnica z 2. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani:

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4

 Zápisnica zo 4. zasadanie obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani:

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4

Časť 5

 

Zápisnica z 5. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Návrh uznesenia z 5. zasadania OZ

Pripomienky p.starostu k zápisnici z 5.zasadania OZ

List pani Kráľovej k opravenej zápisnici z 5. zasadania OZ a Opravená zápisnica z 5. zasadania OZ

 

Úradný záznam zo zvolaného 6. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Úradný záznam zo zvolaného 7. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani 

Úradný záznam zo zvolaného 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Zápisnica z 9. zasadania obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani a Príloha k zasadaniu

Zápisnica k 10. zasadaniu obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani:

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani

Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Záznam k zápisnici časť 1 a časť 2

Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva

List poslancov k 14. zasadaniu OZ

Register Firiem