Obec Zlatá Baňa 

23. 04. 2017 |
Meniny má Vojtech
Úvod

Oznam Šimonka

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny oznamuje zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu území európskeho významu.

Oznámenie Šimonka - všeobecné

Pozvánka 1. strana

Pozvánka 2.strana

Priloha - register parciel C a E

Mapka Šimonka

Štafetový beh mieru

Obec Tuhrina ako hlavný organizátor a nositeľ myšlienky, v  spolupráci s okolitými obcami Abranovce, Červenica, Kokošovce, Lesíček, Lučina, Žehňa a Zlatá Baňa, ako spoluorganizátormi sa dohodli na usporiadaní 

štafetového behu mieru

ktorý sa uskutoční dňa 8. mája 2017. Podrobnosti nájdete na priloženom letáku.

file-page1

 Leták na stiahnutie tu: beh mieru 2017

Zlatobanské noviny Apríl 2017

Celý článok

Informácia o výskyte ohnísk vtáčej chrípky na Slovensku

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje občanov obce a chovateľov hydiny

Informacia obyvateľom a chovateľom hydiny o výskyte vtáčej chrípky na Slovensku

List pána prezidenta Kisku starostovi obce

List pána prezidenta Kisku starostovi obce

Oznam o uzavretí strelnice Ruská Nová Ves

 

Celý článok

Zvozový kalendár na rok 2017

 Vývoz odpadu na rok 2017

Oznámenie o strategickom dokumente

Link

Oznam o strategickom dokumente

Audit verejného vodovodu obce Zlatá Baňa

Audit - správa

 

Celý dokument "Audit verejného vodovodu obce Zlatá Baňa" je k nahliadnutiu na OcÚ

Reklama

 

Aj Vasa reklama moze byt tu !

--------------------------------

 

--------------------------------------

 

 

 

 title rozhlas obecny

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť 

Zmeškané hlásenia MR