Obec Zlatá Baňa 

22. 10. 2018 |
Meniny má Sergej
Úvod > Samospráva obce > Komisie zastupiteľstva

Komisie obecného zastupitelstva

Obecné zastupiteľstvo zvolilo v tomto volebnom období tieto komisie OZ dňa 04.01.2015

- na ochranu verejného záujmu /zriadená v zmysle ústavného zákona č.357/2004 Z.z/ 

 Zloženie: Uhlár Peter, predseda, Goliaš Andrej, Hudák Marek, Pulíková Mária,  Železník Maroš do 14-11-2016, Koloži Ján od 19-12-2016

- finančná, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

 Zloženie: 

                Poslanci: Uhlár Peter, predseda, Hudák Marek, člen, Mária Pulíková, člen, Maroš Železník, člen, od 14-11-2016 starosta obce

                Občania: Maria Semanová, zapisovateľka, Ľubomír Zajac, Lukáš Hudák, Marcela Korinková od 01-02-2015

- športu, kultúry, mládeže a sociálnych vecí

Zloženie: 

               Poslanci: Mária Pulíková, predseda

               Občania: Ing.Martin Maras, Peter Hudák, Ing. Vincent Korinok, Mgr.Ľudmila Demčáková, Jaroslav Fabián, Agáta Leláková

- výstavby a verejného poriadku

 Zloženie:

              Poslanci: Marek Hudák, predseda, Maroš Železník, od 14-11-2016 starosta, Andrej Goliaš od 01-02-2015

              Občania: Marek Adam, Eva Pulíková, Marián Seman ml, Ján Koloži ml

 

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť 

Zmeškané hlásenia MR

-------------

OnLine kamera