Obec Zlatá Baňa 

28. 01. 2020 |
Meniny má Alfonz
Úvod > Pre obyvateľov obce > Dane a miestne poplatky > Pozor!!! Čas na podanie "Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, ..." je len do konca januára 2015

Pozor!!! Čas na podanie "Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, ..." je len do konca januára 2015

Zákon ustanovil správcovi dane (Zlatej Bani) - na podanie priznania miestnych daní, konkrétne daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje – spoločné daňové priznanie.

Zákon ustanovil správcovi dane (Zlatej Bani) - na podanie priznania miestnych daní, konkrétne daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje – spoločné daňové priznanie.

Toto spoločné tlačivo má názov:  Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,... je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do:

  • 31. januára aktuálneho roka, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k niektorej z týchto daní podľa stavu k 1. januáru,

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu roka, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do:

  • 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Pri podávaní tlačiva je potrebné:

  • predložiť fotokópiu rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností,
  • fotokópiu právoplatného osvedčenia o dedičstve a pod.
  • list vlastníctva – aktuálny

Tlačivo - Vzory daňových priznaní MF SR - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera