Obec Zlatá Baňa 

27. 02. 2020 |
Meniny má Alexander
Úvod > Samospráva obce > Rozpočet obce

Rozpočet obce

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Rozpočet obce na roky 2018 - 2020

Obecné zastupiteľstvo obce na svojom 39. zasadaní konanom dňa 13.12.2017 schválilo uznesením č. 200/2017 rozpočet obce na rok 2018 a výhľadový rozpočet obce na roky 2019 a 2020

Schválený rozpočet obce na roky 2018-2020 Príjmová časť

Schválený rozpočet obce na roky 2018-2020 Výdavková časť

Celý článok

Rozpocet na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo Zlatej Bane na svojom 39. zasadnutí v tomto volebnom období schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením

Rozpočtové opatrenie 1/2017

 

Celý článok

Rozpočet 2016 a výhľadový na roky 2017-2018

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Rozpočet

Schválený 29.3.2016, uznesením č. 86/2016

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018

Návrh

vyvesené: 20.11.2015

Rozpočet 2015

Celý článok

Rozpočet na roky 2015 - 2017

Celý článok

Rozpočet obce pre roky 2014-2016

Celý článok

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera