Obec Zlatá Baňa 

27. 02. 2020 |
Meniny má Alexander
Úvod > Povinné zverejňovanie > Zmluvy do roku 2017

Zmluvy

Súbor

Číslo

Partner

Popis

Zverejnená

2016-006-1
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb - časť 1

11. 04. 2016
2016-004
Komunálna poisťovňa, a.s.

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi

18. 03. 2016
2016-005
Komunálna poisťovňa, a.s.

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

18. 03. 2016
2016-003
ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

02. 03. 2016
2016-002
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Bratislava

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest - časť 1

14. 12. 2015
2016-002
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Bratislava

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest - časť 2

14. 12. 2015
2016-001
Mesto Prešov

Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

25. 01. 2016
2015-021
Mesto Prešov

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok

17. 12. 2015
2015-019
eGov Systems spol. s r.o., Brigádnická 27, Bratislava

Zmluva o poskytovaní služieb

20. 11. 2015
2015-018
Premier Consulting spol. s r. o., Komárno

Dohoda k zmluve o dielo

20. 10. 2015
2015-017
Ing. Ľudovít Maras, Poschlova 31, Prešov

Kúpna zmluva

25. 09. 2015
2015-016
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Bratislava

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest ...

24. 09. 2015
2015-015-4
Sociálna poisťovňa, Prešov

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov- časť 4

23. 07. 2015
2015-015-3
Sociálna poisťovňa, Prešov

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov- časť 3

23. 07. 2015
2015-015-2
Sociálna poisťovňa, Prešov

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov- časť 2

23. 07. 2015
2015-015-1
Sociálna poisťovňa, Prešov

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov- časť 1

23. 07. 2015
2015-014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove

Dohoda č. 201/2015/§ 10

23. 07. 2015

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera