Obec Zlatá Baňa 

27. 02. 2020 |
Meniny má Alexander
Úvod > Povinné zverejňovanie > Zmluvy do roku 2017

Zmluvy

Súbor

Číslo

Partner

Popis

Zverejnená

2014-013
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava

Hromadná licenčná zmluva VP/14/07616/001

18. 08. 2014
2014-012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove

Dodatok č. 1 k dohode č. 107/2014/§10

01. 08. 2014
2014-011
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove

Dodatok č. 1 k dohode č. 61/PO/2014/§12

01. 08. 2014
2014-010
FEDEST s.r.o.

Zmluva o dielo

01. 08. 2014
2014-009
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

11. 07. 2014
2014-008
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Príkazná zmluva

23. 05. 2014
2014-021
Slovak Telekom a.s., Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

28. 05. 2014
2014-007
Združenie obcí EKOTORYSA

Zmluva o zabezpečení zvozu separovaných komunálnych odpadov

02. 12. 2013
2014-006
Geodetický a kartografický ústav v Bratislave

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

28. 03. 2014
2014-005
MADE spol. s r.o.

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1097/2013

31. 03. 2014
2014-003
Danka Tkáčová DM - SERVIS, Kapušany

Licenčná zmluva - program KATASTER

19. 03. 2014
2014-004
Júlia Škopová, Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Prešov

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2014

10. 03. 2014

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera