Obec Zlatá Baňa 

27. 02. 2020 |
Meniny má Alexander
Úvod > Povinné zverejňovanie > Zmluvy do roku 2017

Zmluvy

Súbor

Číslo

Partner

Popis

Zverejnená

2012-013
Andrušová Jana

Prívesný vozík požiarny pre PS 12

15. 08. 2012
2012-012
Prešovský samosprávny kraj

Poskytnutie dotácie

24. 07. 2012
2012-011
Ústav informácií a prognóz školstva

Darovacia zmluva

25. 06. 2012
2012-010
Katastrálny úrad v Prešove

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

25. 04. 2012
2012-009
Presnet-system, s.r.o.

Zmluva o pripojení

24. 04. 2012
2012-008
AURON - Andrej Švec

Mandátna zmluva

02. 01. 2012
2012-007
Úrad vlády SR

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov

15. 03. 2012
2012-006
Margita Fedorová

Palivové ihličnaté nehrúbie drevo

24. 02. 2012
2012-005
ZŠ Lesnícka 1

Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného

15. 03. 2012
2012-004
Okresný súd Prešov

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

13. 03. 2012
2012-003
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Využívanie elektronických služieb

20. 03. 2012
2012-002
MADE spol s r.o.

Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve č. U371/2007

01. 02. 2012
2012-001
Slovak Telekom a.s., Bratislava

Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o pripojení

31. 01. 2012
2011-026
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní asistenčnej pomoci

28. 12. 2011
2011-025
Girgoško Karol, Prešov

Kúpna zmluva (Renault 19)

05. 11. 2011
2011-024
Fedorová Margita

Kúpna zmluva (drevo - protipovodňové opatrenia)

25. 10. 2011
2011-023
Potravinová banka Slovenska, o.z.

Zmluva o spolupráci - potravinová pomoc

24. 11. 2011
2011-022
Úrad vlády SR

Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na realizáciu prác druhého real. projektu Programu revital. krajiny ...

16. 11. 2011
2011-021
Komunálna poisťovňa, a.s.

Úrazové poistenie úchádzačov o zamestnanie

30. 09. 2011
2011-020
Slovak Telekom a.s., Bratislava

Dodatok k zmluve o pripojení

12. 11. 2011

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera