Obec Zlatá Baňa 

27. 02. 2020 |
Meniny má Alexander
Úvod > Povinné zverejňovanie > Zmluvy do roku 2017

Zmluvy

Súbor

Číslo

Partner

Popis

Zverejnená

2011-019
.A.S.A. Slovensko spol. s r.o.

Dodatok 3 k zmluve o nakladaní s kom. odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

30. 06. 2011
2011-009b
Kremnica Gold, s.r.o.

Sponzorská zmluva

11. 05. 2011
2011-018
TATRA forum, n.o.

Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie

31. 10. 2011
2011-017
.A.S.A. Slovensko spol. s r.o.

Dodatok č. 5 k zmluve o nakladaní s kom. odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

14. 10. 2011
2011-016
Dexia banka, a.s.

Žiadosť o zmeny / Výpoveď zmluvy o poskytovaní služby e-Banka

21. 10. 2011
2011-015
Dexia banka, a.s.

Žiadosť o zmenu na platobnej karte / Výpoveď zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty

21. 10. 2011
2011-014
Dexia banka, a.s.

Návrh majiteľa účtu na uzatvorenie zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty

21. 10. 2011
2011-013
ÚPSVaR v Prešove

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

06. 10. 2011
2011-012
DATATRADE s.r.o.

Zmluva o spolupráci - služby obce.info

12. 08. 2011
2011-011
STAV-MAJO s.r.o., Lipany

Zmluva o dielo - zateplenie budovy OcÚ

06. 07. 2011
2011-010
ML-audit, s.r.o.

Zmluva - overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky

23. 05. 2011
2011-009a
BELLMIN s.r.o.

Sponzorská zmluva

11. 05. 2011
2011-008
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník

Zmluva o dielo - kotolňa na biomasu

22. 02. 2011
2011-007
PhDr. Demčák Dušan

Zmluva o pôžičke

08. 03. 2011
2011-006
Dexia banka, a.s.

Dodatok zmluvy o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka

22. 03. 2011
2011-005
Dexia banka, a.s.

Zmluva o univerzálnom úvere

21. 03. 2011
2011-004
Dexia banka, a.s.

Zmluva o účte Dexia Komunál univerzálneho úveru 8811332005/5600

21. 03. 2011
2011-003
Slovak Telekom a.s., Bratislava

Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry SR - kult. Poukazy 2011

08. 03. 2011
2011-002
Ministerstvo kultúry SR

Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry SR - kult. Poukazy 2011

03. 02. 2011
2011-001
Katastrálny úrad v Prešove

Zmluva č. 11/2011 - HÚ zo dňa 5.1.2011 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

05. 01. 2011

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera